Thống kê

  • Online 21
  • Hôm nay 192
  • Hôm qua 104
  • Tổng 7,320,593
Công khai cam kết chuất lượng đào tạo của cơ cở giáo dục đại học, năm 2018 - 2019 (biểu mẫu 17)  (13-11-2019)
Xem tiếp
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 218 - 2019 (biểu mẫu 18)  (13-11-2019)
Xem tiếp
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018 - 2019 (biểu mẫu 19)  (13-11-2019)
Xem tiếp
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018 - 2019 (biểu mẫu 20)  (13-11-2019)
Xem tiếp
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018 - 2019 (biểu mẫu 21)  (13-11-2019)
Xem tiếp
Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2017 - 2018 (Biểu mẫu 17)  (30-09-2018)
Xem tiếp
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2017 - 2018 (biểu mẫu 18)  (30-09-2018)
Xem tiếp
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2017 - 2018 (biểu mẫu 20)  (30-09-2018)
Xem tiếp
Công khai về tài chính năm học 2017 - 2018 (biểu mẫu 21)  (30-09-2018)
Xem tiếp
Báo cáo quy chế công khai chất lượng đào tạo năm học 2017 - 2018  (30-09-2018)
Xem tiếp
Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn