Thống kê

  • Online 14
  • Hôm nay 101
  • Hôm qua 104
  • Tổng 7,320,502

TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, GIÁ TRỊ CỐT LÕI, TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

       Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ (tên tiếng Anh là Can Tho University of Technology) được thành lập theo Quyết định số 249/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ.

       Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, có nhiệm vụ chính trị trong đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học các lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

1. TẦM NHÌN

       Đến năm 2030, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ trở thành trường đại học đào tạo chuyên ngành kỹ thuật công nghệ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ Cách mạng công nghệ công nghiệp 4.0 

2. SỨ MẠNG

       Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có đạo đức tốt và trình độ chuyên môn cao, có khả năng tiếp cận nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tốt trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố Cần Thơ và cả nước. 

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

                CHẤT LƯỢNG - SÁNG TẠO - NĂNG ĐỘNG - PHÁT TRIỂN

4. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

                ĐỨC TRÍ - KỸ NĂNG - SÁNG TẠO - HỘI NHẬP

 

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn