Thống kê

  • Online 26
  • Hôm nay 117
  • Hôm qua 104
  • Tổng 7,320,518

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

 

Trưởng Khoa: ThS. Lưu Thu Thủy

Điện thoại: 0918.707.464

Email: ltthuy@ctuet.edu.vn


Phó trưởng khoa: ThS. Phạm Thị Bích Ngân 

Điện thoại: 0918.867.292

Email: ptbngan@ctuet.edu.vn


Phó trưởng khoa: ThS. Lương Văn Thông

Điện thoại: 0939.852.997 

Email: lvthong@ctuet.edu.vn


Trợ lý Khoa - Phó trưởng Bộ môn Toán học: ThS. Bùi Tiến Đạt

Điện thoại: 0948.806.501

Email: btdat@ctuet.edu.vn


Phó trưởng Bộ môn Ngoại ngữ: ThS. Nguyn Thị Minh Nguyệt

Điện thoại: 0945.902.885

Email: ntmnguyet@ctuet.edu.vn


Phó trưởng Bộ môn Hóa học: ThS. Nguyễn Thị Yến Nhi

Điện thoại: 0906.020.409

Email: ntynhi@ctuet.edu.vn


1. Chức năng

Khoa Khoa học cơ bản là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

2. Nhiệm vụ

1. Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ giảng dạy các học phần cơ bản cho các trình độ, chuyên ngành đào tạo; mời giảng các học phần thuộc Khoa quản lý khi không có giảng viên của Trường đảm nhận.

2.Tham gia xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các môn khoa học cơ bản trong các hoạt động giáo dục, chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường. 3.      Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. 

4.Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ cho khối kiến thức giáo dục đại cương, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội. 

5.  Quản lý viên chức, giảng viên thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. 

6. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ cho khối kiến thức thuộc lĩnh vực giáo dục đại cương.

7.Quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất thuộc Khoa. 

8.Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy học, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học cho khối kiến thức giáo dục đại cương.

9. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, kỹ thuật viên thuộc Khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường.  

10.Thực hiện công tác khác có liên quan do Hiệu trưởng giao.

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 07103.899116

Email: khoakhcb@ctuet.edu.vn

Website: www.ctuet.edu.vn 

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn