Thống kê

  • Online 21
  • Hôm nay 122
  • Hôm qua 104
  • Tổng 7,320,523

KHOA KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Phụ trách Khoa: TS. Đỗ Vinh Quang

Điện thoại: 0945.45.9279

Email: dvquang@ctuet.edu.vn


Trợ lý khoa: ThS. Phạm Thành Công

Điện thoại: 0356.01.5378

Email: ptcong@ctuet.edu.vn


Phó trưởng Bộ môn Tự động hóa: ThS. Trần Hoài Tâm

Điện thoại: 0917.949.007

Email: htluan@ctuet.edu.vn


Phó trưởng Bộ môn Cơ điện tử: ThS. Đường Khánh Sơn

Điện thoại: 0946.46.9720

Email: htluan@ctuet.edu.vn


    Khoa Kỹ thuật Cơ khí được thành lập theo Quyết định số 160/QĐ-ĐHKTCN ngày 01 tháng 6 năm 2015 của trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

 Các nhiệm vụ trọng tâm:

-          Khoa Kỹ thuật cơ khí tập trung đào tạo các ngành kỹ thuật công nghệ mũi nhọn trong lĩnh vực cơ khí, tích hợp các kỹ thuật điện – điện tử, công nghệ thông tin và điều khiển học để giải quyết các vấn đề kỹ thuật đa lĩnh vực phức tạp.

-          Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy học; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

-          Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa; tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

-          Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn kết công tác đào tạo - nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống xã hội.

      Định hướng phát triển của Khoa:

       Năm học 2015-2016, Khoa Kỹ thuật cơ khí đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử. Dự kiến năm 2017 Khoa sẽ mở ngành Công nghệ chế tạo máy. Năm 2018 Khoa sẽ mở ngành Kỹ thuật nhiệt. Giai đoạn 2020-2025 Khoa sẽ mở các ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật tàu thủy…

 

 

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn