Thống kê

  • Online 15
  • Hôm nay 170
  • Hôm qua 104
  • Tổng 7,320,571

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN


Trưởng phòng: Thạc sĩ  Diệp Bình Nguyên

Email: dbnguyen@ctuet.edu.vn


Phó trưởng phòng: Thạc sĩ Lê Hồng Tuyên

Email: lhtuyen@ctuet.edu.vn


               1. Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý công tác chính trị và công tác sinh viên; công tác bảo vệ, giáo dục chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, viên chức và người học; công tác vệ sinh, phòng dịch trong trường; Tổ chức dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật và của nhà trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác chính trị

a) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị và truyền thống của nhà trường cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học.

b) Xây dựng và đề xuất các chương trình kế hoạch hành động về công tác chính trị tư tưởng của cán bộ và sinh viên.

c) Quản lý phòng truyền thống, sưu tầm và bảo quản các tặng phẩm, vật kỷ niệm, lưu niệm, hiện vật có liên quan đến quá trình xây dựng và phát triển của trường.

d) Là đầu mối quan hệ với phóng viên báo, đài và phương tiện thông tin đại chúng.

đ) Tổ chức biên tập tin tức về các hoạt động của trường đưa lên Cổng thông tin điện tử của trường, làm nhiệm vụ Thư ký Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của trường; tổ chức biên tập, phát hành ấn phẩm tuyên truyền nội bộ.

e) Trực tiếp quản lý và phân công nhiệm vụ Tổ Y tế; kết hợp với các đơn vị liên quan trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ, viên chức và sinh viên thuộc trường.

g) Thực hiện các công tác khác có liên quan do Hiệu trưởng giao.

2.2. Công tác sinh viên

a) Là đầu mối theo dõi, thống kê, đánh giá, báo cáo và lưu trữ dữ liệu về công tác sinh viên của trường.

b) Phối hợp với các khoa, phòng Đào tạo đại học, Tổ Bảo vệ đánh giá quá trình rèn luyện, tu dưỡng, xét công nhận tốt nghiệp, khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

c) Phối hợp với các khoa, phòng ban chức năng quản lý sinh viên nội, ngoại trú và tổ chức các hoạt động hỗ trợ và dịch vụ đối với sinh viên (vay vốn, bảo hiểm thân thể, xác nhận sinh viên...).

d) Quản lý hồ sơ sinh viên, phối hợp với phòng Đào tạo đại học, các khoa chuyên môn xét cấp học bổng, trợ cấp xã hội cho sinh viên. Phối hợp với các phòng ban chức năng giải quyết các chế độ chính sách đối với sinh viên (miễn giảm học phí, thôi học, ngừng học, lưu ban, du học...)

đ) Tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên.

e) Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thành lập, duy trì hoạt động của đội thanh niên xung kích, tổ chức triển khai công tác Đoàn – Hội và phong trào thi đua trong sinh viên, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cho sinh viên.

g) Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế toán, các khoa chuyên môn tổ chức quản lý công lao động của sinh viên.

h) Quản lý công tác nhân khẩu tạm trú, tạm vắng trong trường theo quy định của pháp luật.

i) Phối hợp với lãnh đạo các tổ chức chính trị, đoàn thể trong trường quản lý hoạt động, công việc của các chuyên viên Văn phòng Đảng uỷ, Văn phòng Công đoàn và Văn phòng Đoàn Trường.

k) Chủ trì công tác chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, hội trường phục vụ các lễ hội của trường và các đơn vị trong trường, quản lý các hội trường, giảng đường, phòng học, các khu vực văn hóa, vui chơi giải trí trong khuôn viên trường.

l) Phối hợp với Tổ Bảo vệ, đơn vị và tổ chức đoàn thể khác tổ chức tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

m) Phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khoá cho sinh viên.

n) Giải quyết các vụ việc xảy ra có liên quan đến sinh viên.

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Hiệu trưởng giao.

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn