Thống kê

  • Online 25
  • Hôm nay 197
  • Hôm qua 104
  • Tổng 7,320,598

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

            Công đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ là Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ được đổi tên từ Công đoàn cơ sở Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ theo Quyết định số 27/QĐ-LĐLĐ ký ngày 07 tháng 3 năm 2013 của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ.

            Với vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức trong trường, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ phối hợp với chính quyền chăm lo cho cán bộ, viên chức, người lao động về đời sống vật chất lẫn tinh thần, giải quyết khiếu nại, tố cáo của CBVCNLĐ theo pháp luật; có trách nhiệm đôn đốc giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ về lao động, bảo đảm quyền làm chủ của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động theo đúng qui định của pháp luật.      

Ban Chấp hành CĐCS Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

Nhiệm kỳ 2017 - 2022 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Lưu Thu Thủy

Chủ tịch

ltthuy@ctuet.edu.vn

2

Nguyễn Chí Hiếu

Phó Chủ tịch

nchieu@ctuet.edu.vn

3

Võ Minh Thiện

Ủy viên Thường vụ

vmthien@ctuet.edu.vn

4

Ngô Uyên Phương

Ủy viên

nuphuong@ctuet.edu.vn

5

Phạm Thị Bích Ngân

Ủy viên

ptbngan@ctuet.edu.vn

6

Bùi Thái Bình

Ủy viên

btbinh@ctuet.edu.vn

7

Phan Thị Huyền Trang

Ủy viên

pthtrang@ctuet.edu.vn

8

Huỳnh Thị Sữa

Ủy viên

htsua@ctuet.edu.vn

9

Hồ Quang Vinh

Ủy viên

hqvinh@ctuet.edu.vn

 Thành tích trong năm học 2016-2017:

* Tập thể: 

+ Danh hiệu: “Công đoàn cơ sở vững mạnh”

 + Khen thưởng: Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố.

* Cá nhân:

- Khen thưởng toàn diện03 cá nhân

+ Thành tích: Có thành tích trong công tác xây dựng Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh năm học 2016 - 2017

+ Khen thưởng: Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố.

            - Khen thưởng theo chuyên đề: 04 cá nhân

+ Thành tích: Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” năm học 2016 - 2017 

+ Khen thưởng: Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố.

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn