Thống kê

  • Online 18
  • Hôm nay 128
  • Hôm qua 104
  • Tổng 7,320,529

PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ - DỰ ÁN 

Điện thoại: 02923 899 117

Email: gphongnckh@ctuet.edu.vn


Phụ trách: 

TS. Nguyễn Hoàng Thuận - Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0903 75 00 147

Email: nhthuan@ctuet.edu.vn 


TS. Nguyễn Đăng Hoa Nghiêm - Giảng viên kiêm nhiệm

Email: ndhnghiem@ctuet.edu.vn 


 ThS. Lê Thị Thảo - Giảng viên kiêm nhiệm

Email: ltthao@ctuet.edu.vn  


 Phòng Nghiên cứu khoa học – Hợp tác Quốc tế - Dự án được thành lập theo Quyết định số 66/QĐ-ĐHKTCN ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. Chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế và công tác sở hữu trí tuệ của trường, nhiệm vụ cụ thể:

1. Quản lý khoa học và chuyển giao công nghệ

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Giúp việc cho Ban Giám hiệu về phương hướng, chủ trương, quy định về quản lý khoa học của trường.

- Hướng dẫn các khoa, đơn vị thuộc trường lập kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của trường. Lập kế hoạch chỉ đạo, triển khai, giám sát tiến độ thực hiện các đề tài, dự án trong nước và quốc tế. Tổ chức nghiệm thu, tổng kết đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức xây dựng, tham gia đấu thầu, tuyển chọn các dự án khoa học và công nghệ trong và ngoài nước; Tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả và lưu trữ tài liệu các dự án, các hợp đồng khoa học và công nghệ đã được ký kết.

- Tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề về nghiên cứu khoa học cấp trường. Tổng hợp và đề nghị khen thưởng các cá nhân, nhóm tác giả đề tài có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.

- Chủ động mở rộng hợp tác nghiên cứu với các cơ quan, tổ chức trong nước và ngoài nước. Quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển dịch vụ.

- Tư vấn về việc đặt tên các đề tài cấp trường, tổ chức thành tựu khoa học, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và tiếp thị sản phẩm khoa học công nghệ.

- Chuyển các kết quả nghiên cứu khoa học, đề tài khoa học các cấp đã nghiệm thu về Thư viện trường.

- Chuyển tải các thông tin về nghiên cứu khoa học cấp trường lên Cổng thông tin điện tử của trường.

2. Hợp tác quốc tế - Dự án 

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng quyết định chủ trương, nội dung, kế hoạch hợp tác quốc tế ngắn hạn, dài hạn và tổ chức thực hiện.

- Trực tiếp đàm phán, soạn thảo và trình Hiệu trưởng ký kết các văn bản hợp tác với các đối tác.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học. Tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát các chương trình dự án quốc tế; đón tiếp và làm việc với khách quốc tế đảm bảo an ninh, chính trị theo quy định của pháp luật.

- Lập kế hoạch và làm thủ tục đoàn ra, đoàn vào kịp thời và theo quy định của pháp luật; phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính, các đơn vị liên quan cử nhân sự đi công tác ngoài nước.

- Chịu trách nhiệm tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại trường; Ghi biên bản các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, buổi làm việc có khách nước ngoài.

- Hỗ trợ bộ phận quản trị mạng dịch sang tiếng Anh các tin và văn bản của nhà trường trước khi đăng lên trang web của trường.

3. Sở hữu trí tuệ 

- Đăng ký cấp và thực hiện các thủ tục khác liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp, Bằng bảo hộ các sản phẩm khoa học và công nghệ của trường.

- Xúc tiến quảng bá sản phẩm trí tuệ ra thị trường; thương thảo và ký kết các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng cấp phép các sản phẩm trí tuệ.

- Tổ chức hoạt động thông tin, thống kê về sở hữu trí tuệ.

- Phối hợp Phòng Công tác chính trị - sinh viên tổ chức giáo dục,. tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về sở hữu trí tuệ.

- Hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ. 

- Thực hiện công tác khác có liên quan do Ban Giám hiệu giao.

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn