Thống kê

  • Online 22
  • Hôm nay 152
  • Hôm qua 104
  • Tổng 7,320,553

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

Trưởng phòng: Võ Khắc Tâm

Email: vktam@ctuet.edu.vn

Điện thoại: 0913.530.530


Phó trưởng Phòng:  Nguyễn Trung Trực

Điện thoại: 0919.48.49.39

Email: nttruc@ctuet.edu.vn 


Phó trưởng Phòng:  Hồ Chí Linh

Điện thoại: 0918.026.758

Email: nttruc@ctuet.edu.vn 


Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý đất đai, cơ sở hạ tầng, quy hoạch, sửa chữa, nâng cấp, tư vấn mua sắm, quản lý các trang thiết bị; duy trì, tôn tạo cảnh quan.

2. Nhiệm vụ:

a) Quản lý cơ sở hạ tầng, đất đai, vườn hoa, cây xanh, cảnh quang... thuộc phạm vi nhà trường quản lý, đảm bảo sự an toàn về địa giới theo các quy định hiện hành.

b) Quản lý sử dụng hệ thống điện nước có chất lượng, kịp thời, tiết kiệm. Theo dõi và thông báo định kỳ hàng tháng về chi phí sử dụng điện nước cho các đơn vị. 

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu và đưa vào sử dụng các công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới.

d) Mua sắm vật tư, tài sản, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị.

đ) Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện sửa chữa chống xuống cấp các công trình kiến trúc.

e) Tham gia quy hoạch sử dụng đất theo quy hoạch tổng thể của trường, được sự uỷ quyền của Hiệu trưởng làm việc với các cơ quan có liên quan để giải quyết các vấn đề nhà đất theo quy định của pháp luật.

g) Phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán và các đơn vị xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị, vật tư cho các đơn vị trong trường, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.

h) Định kỳ kiểm kê tài sản, tổ chức thanh lý tài sản cố định.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Hiệu trưởng giao.

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn