Thống kê

  • Online 8
  • Hôm nay 95
  • Hôm qua 104
  • Tổng 7,320,496

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

I. Ban Chấp hành Đảng bộ

1. Đ/c Huỳnh Thanh Nhã                              Bí thư

2. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Thu                        Phó bí thư

3. Đ/c Nguyễn Thị Yên Chi                           Ủy viên thường trực

4. Đ/c Trần Long Hải                                     Ủy viên

5. Đ/c  Nguyễn Chí Hiếu                               Ủy viên

6.  Đ/c  Diệp Bình Nguyên                            Ủy viên

7.  Đ/c Lưu Thu Thủy                                     Ủy viên

8. Đ/c Lê Anh Tuấn                                        Ủy viên

9. Đ/c Võ Khắc Tâm                                       Ủy viên

II. Ủy ban kiểm tra

1. Đ/c Nguyễn Thị Yên Chi                           Chủ nhiệm

2. Đ/c Nguyễn Trung Trực                            Thành viên

3. Đ/c Nguyễn Thị Kim Xuân                        Thành viên

III. Các Chi bộ

1. Chi bộ phòng Tổ chức . Hành chính (10 đảng viên)

+ Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Yên Chi

+ Phó bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Kim Xuân

2. Chi bộ phòng Đào tạo (07 đảng viên)

+ Bí thư: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn

+ Phó bí thư: Đ/c Nguyễn Đăng Khoa

3. Chi bộ phòng Tài chính . Kế toán (06 đảng viên)

+ Bí thư: Đ/c Trần Long Hải

+ Phó bí thư: Đ/c Bùi Thái Bình

4. Chi bộ phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí (03 đảng viên).

+ Bí thư: Đ/c Trịnh Đình Sơn

5. Chi bộ phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên (15 đảng viên).

+ Bí thư: Đ/c Diệp Bình Nguyên

+ Phó Bí thư: Đ/c Lê Hồng Tuyên

6. Chi bộ phòng Quản trị . Thiết bị (05 đảng viên)

+ Bí thư: Đ/c Nguyễn Trung Trực

7. Chi bộ khoa Công nghệ thông tin (06 đảng viên)

+ Bí thư: Đ/c Trương Minh Nhật Quang

8. Chi bộ khoa Khoa học cơ bản (05 đảng viên)

+ Bí thư: Đ/c Phạm Thị Bích Ngân.

9. Chi bộ khoa Công nghệ thực phẩm & Công nghệ sinh học – Kỹ thuật xây dựng – Quản lý công nghiệp (05 đảng viên).

+ Bí thư: Đ/c Đoàn Thị Kiều Tiên

+ Phó bí thư: Đ/c Nguyễn Thanh Tú

10. Chi bộ khoa Điện . Điện tử . Viễn thông . Kỹ thuật cơ khí (05 đảng viên)

+ Bí thư: Đ/c Trần Hoài Tâm

11. Chi bộ Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm (05 đảng viên)

+ Bí thư: Đ/c Nguyễn Ngọc Đầy

IV. Công tác đảng vụ

Thực hiện công tác Đảng vụ:

1. Đ/c Nguyễn Thị Kim Xuân;

2. Đ/c Bùi Thái Bình;

3. Đ/c Cao Thị Bé Oanh;

4. Đ/c Nguyễn Hoàng Viện.  

Nhiệm vụ: 

                Giúp Ban Thường vụ, Đảng ủy Trường trong xử lý công tác Đảng. Là đầu mối liên kết giữa các chi bộ, các đoàn thể với Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường và Đảng ủy Trường với Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ.

               Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ về công tác ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức, điều hành, xử lý các công việc thường xuyên của Đảng bộ.

             Giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tổng hợp báo cáo, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác theo định kỳ trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

             Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý và cập nhật hồ sơ đảng viên trong Đảng bộ. Đồng thời, hướng dẫn các chi bộ cơ sở về nghiệp vụ công tác Đảng, công tác triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết, kế hoạch công tác của Đảng bộ. 

             Tiếp nhận, báo cáo những việc liên quan đến Đảng bộ, chi bộ, đảng viên để Ban Thường vụ Đảng ủy kịp thời giải quyết. Quản lý tài chính, theo dõi việc thu nộp đảng phí, các dự trù và thanh, quyết toán tài chính.   

             Tiếp nhận, phát hành công văn, bảo quản và sử dụng con dấu của Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật . Công nghệ Cần Thơ đúng theo quy định.

              Trích biên bản các cuộc họp, gửi biên bản sau cuộc họp Đảng ủy và thông báo quyết nghị của Đảng ủy theo sự phân công của Ban Thường vụ.

 

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn