Thống kê

  • Online 19
  • Hôm nay 145
  • Hôm qua 104
  • Tổng 7,320,546

 KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Phó Trưởng Khoa: NCS. Nguyễn Thanh Tú

Điện thoại: 0389.952871
Email: nttu@ctuet.edu.vn


Phụ trách Khoa: NCS. Lê Hoàng

Điện thoại: 0988.10.20.10
Email: lhoang@ctuet.edu.vn


Trợ lý Khoa: Ths. Phan Bảo Duy

Điện thoại: 0907.80.99.22
Email: pbduy@ctuet.edu.vn


Phó trưởng Bộ môn Địa cơ - Nền móng: ThS. Hồ Quang Vinh

Điện thoại: 0944.45.46.99
Email: hqvinh@ctuet.edu.vn


      Khoa Kỹ thuật xây dựng được thành lập theo Quyết định số 159/QĐ-ĐHKTCN ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

Các nhiệm vụ trọng tâm của Khoa:

-           Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

-           Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

-          Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

-            Thực hiện các công tác có liên quan do Hiệu trưởng giao.

      Định hướng phát triển của Khoa:

           Năm học 2015-2016, Khoa Kỹ thuật Xây Dựng đào tạo các ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng và Quản lý xây dựng. Dự kiến đến năm 2020 Khoa sẽ mở thêm các ngành Địa kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Kỹ thuật trắc địa-Bản đồ, Quản lý đô thị, Cấp thoát nước…

 

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn